Ban Trị sự Phật giáo Quảng Ninh thông báo về việc An cư Kết hạ PL. 2565 - DL. 2021Kính gửi:        Chư Tôn đức Tăng Ni thuộc GHPGVN tỉnh Quảng Ninh.

Theo truyền thống, hàng năm Tăng Ni Phật giáo đều thực hiện việc cấm túc an cư trong 03 tháng hạ. Tuy nhiên năm 2021 này, do tình hình dịch bệnh Covid -19 diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo nghiêm việc phòng chống dịch bệnh và thực hiện triệt để quy định 5K của Bộ Y tế; Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh quyết định chỉ cho phép Tăng Ni hiện đang tu học và thời gian này đang trực tiếp sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh được phép về bạch An cư tại 03 trường hạ trên địa bàn tỉnh. Các Tăng Ni ngoài tỉnh và các Tăng Ni thuộc danh sách Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh hiện đang quản lý nhưng hiện nay đang ở ngoài tỉnh hoan hỷ không về an cư tại Quảng Ninh.

Các Tăng Ni về trường hạ bạch an cư phải thực hiện khai báo y tế và khuyến hóa 5K. Vị nào có lịch sử đi, về từ vùng dịch và tỉnh ngoài dứt khoát không được bạch an cư tập trung, nếu vị nào vi phạm sẽ bị kỷ luật và không được an cư các năm kế tiếp đồng thời vị trụ trì chùa liên quan sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.

Đề nghị các vị trụ trì các chùa trên địa bàn tỉnh đăng ký danh sách Tăng Ni xin cấm túc an cư tại Quảng Ninh theo mẫu đính kèm, danh sách gửi về Văn phòng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ninh - chùa Trình, phường Phương Đông, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh trước ngày 21/05/2021 (vị nào đăng ký sau thời gian này sẽ không được chấp nhận).

Trân trọng!

 
 

Tin cùng chuyên mục